Poskytujeme komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy a zpracování daňových přiznání. Našimi klienty jsou malé a střední firmy podnikající v nejrůznějších oborech výroby, služeb, řemeslných živností, ale i soukromé osoby, občanská sdružení a neziskové organizace (viz Reference). Zpracováváme účetnictví pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty.

Vedení účetnictví

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení skladové evidence
 • vedení pokladní knihy
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, k DPH, k silniční dani atd.
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly

Daňová evidence

 • evidence příjmů a výdajů
 • evidence majetku a závazků
 • vedení peněžního deníku
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmu
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování přehledů pro SSZ a ZP

Zpracování mezd

 • kompletní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • zpracování mezd zaměstnanců
 • příprava výplatních pásek pro zaměstnance a mzdových výplatních listin
 • zpracování měsíčních přehledů pro SSZ a ZP
 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu
 • roční vyúčtování daně z příjmů
 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance
 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • zastupování na úřadech při kontrolách

Další služby

Na základě požadavků pro Vás zpracujeme:

 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani dědické

Mezi naše další služby patří účetní poradenství – poradíme Vám jak zvýšit vypovídací schopnost Vašeho účetnictví. Dále provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, atd.

Developed by Kinet

© Účetnictví Alena Hříbalová 2012