Vedení účetnictví

Kompletní zpracování a vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání k DPH, silniční dani, dani z příjmu, vyúčtování cestovních náhrad...

Daňová evidence

Evidence závazků a pohledávek, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, sestavení účetní uzávěrky...

Zpracování mezd

Kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy, zpracování ročního vyúčtování daní, zastupování na úřadech při kontrolách...

Další služby

Zpracování daňových přiznání – daně dědické, daně darovací, daně z nemovitosti a z převodu nemovitosti, poradenství k založení společnosti...

Developed by Kinet

© Účetnictví Alena Hříbalová 2012